22 Pasararul și șarpele

Un vînător de paseri se duse în pădure ca să prindă ceva paseri și, luându-și lațurile și alte măiestrii, mergînd în pădure, văzu într-un copac o pasere și îndată se duse subt acel copac spre a-si întinde mreaja, cînd, din întîmplare, călcă pe un șarpe care se întoarse și-l mușca. Atunci păsărarul începu a se văita zicînd :

— Vai de mine cu vînatul meu, că eu am umblat să vînez pe alții, și alții mai curînd m-au vînat pe mine și acuma sînt aproape să mor.

Învățătură : Așa sînt și oamenii care vor să facă rău altora, căci se întîmplă de mai multe ori de se întoarce răul mai curînd asupra capului lor decît asupra aceluia căruia vor să-i facă rău, trimețîn-du-le Dumnezeu o poticneală la Pare nici cu gîndul nu gîndesc.

Share on Twitter Share on Facebook