35 Bolnavul și doctorul

Un om bolnav ce zăcea foarte de mult și nu se mai însănătoșa, chemă un doctor să-l vindece. Doctorul zise :

— Cum iți este și ce te doare ?

Bolnavul  : Iată, toate simțurile mă dor foarte râu.

Doctorul   : Cum ți-a fost astă-noapte ?

Bolnavul   : Am asudat tare.

Doctorul: Asta e bine ; dar într-al chip, cum îți mai este boala ?

Bolnavul: Uneori răcesc foarte tare.

Doctorul: Ţi-e slobodă ieșirea afară ?

Bolnavul: Mă umflu.

Doctorul: Asta încă nu-i rău.

Într-acestea veni și un prietin al bolnavului, care-i zise :

— Prietine, ți-e mai bine ?

Iar bolnavul îi răspunse :

— Frate, despre binele ce zice doctorul că-mi este, să mă ferească Dumnezeu, căci eu simt că-s aproape să pier.

Învățătură : Pe cel ce te laudă și te îmbunează și, măcar de-ar fi și rele faptele tale, el tot zice că-s bune, pe acela pururea să-l urăști și la gura lui să nu te uiți nicidecum.

Share on Twitter Share on Facebook