28 Bucătarul și cînele

Într-o bucătărie, bucătarul își rînduise toate felurile de bucate pe ziua aceea cu multă îngrijire, rămîindu-i numai ca să le pună la foc ca să fiarbă. Dar tocmai cînd să facă aceasta, un câne intrînd înhăță dintr-o oală o inimă de vacă și fugi. Atunci bucătarul zise :

— Bine făcuși de mă învățași, căci de-acum înainte cînd se va întîmpla să te mai văd mă voi păzi de tine foarte bine, căci nu mi-ai luat inima, ci mi-ai dat inimă.

Învățătură: Cu cît pătimește omul năcazuri și nevoi, cu atît mai mult se învață.

Share on Twitter Share on Facebook