27 Delfinul și un alt pește mare

Un delfin din mare, după obiceiul lui, se alunga după un alt pește mare și astfel fugind amîndoi grăbiți, unul să scape iar altul să ajungă, nu mai băgau de samă despre ceea ce era înaintea lor, cînd deodată deteră într-un ostrov mâlos și foarte nisipos unde se înnomoliră amîndoi, de nu se mai puteau întoarce nici unul, nici altul. Iar peștele ce fusese fugărit de delfin, văzîndu-l pe acesta zbătîndu-se și neavînd nici un chip de scăpare, zise :

— Nu-s mîhnit deloc că mor, de vreme ce văd că și acela ce-i pricina morții mele moare împreună cu mine.

Învățătură: Cu adevărat este că cel asuprit se bucură, măcar și la vremea morții, cînd vede pe cel ce l-a asuprit că piere împreună cu dînsuL

Share on Twitter Share on Facebook