14 Lăudărosul

Un om care umblase în străinime și se întorsese în patria sa se lăuda cum că multe lucruri voinicești făcuse în multe locuri și că între altele, în Rod, a făcut o săritură pe care nimeni din cei de o vîrstă cu dînsul n-a putut-o face, și mai zicea că are și martori pe cei ce au fost atunci acolo ; iar unul din cei de față zise :

— Ian ascultă, de-i adevărat cele ce spui, nu ai trebuință de martori : iaca Rodul, sări să te vedem.

Învățătură : De nu va da cineva dovezi îndată despre cele ce zice, tot cuvîntul lui este în deșert și de nimica.

Share on Twitter Share on Facebook