92 CERBUL

Cerbul văzu pe leu dormind și, speriindu-se, zise întru sine : „Oh, netrebnice dobitoace ce sîntem noi, căci de vedem pe leu dormind, încă ne temem, dar cînd va fi el deștept și mînios !“

Învățătură : Așa trebuie oamenii cei proști să-și cunoască pe mai-marii lor, cum că sînt mai tari și mai puternici.

Share on Twitter Share on Facebook