93 LEUL ȘI GLIGANUL

Leul se certa cu un gligan, iar vipera stătea deoparte și asculta, și căuta să vadă care va cădea : dar ei se mîncară cât se mîncară, apoi cînd fu mai la urmă, se împăcară și se făcură prietini ; iar viperei părîndu-i rău că ei se împăcară, se umflă de ciudă așa de tare, că era cât pe ce să crape.

Învățătură : Nu trebuie să ne pară bine cînd vom vedea sfădindu-se cei mari, sau și cei mici, ci să alergăm să-i împăcăm.

Share on Twitter Share on Facebook