95 COPILUL ȘI MAMA-SA

Un copil mîncase niște plămîni de vacă și viin-du-i greață, vărsă foarte mult într-un lighean, apoi zise cătră mamă-sa :

— Vai de mine, maică, căci toate mațele mi-am vărsat din mine !

Iar ea îi zise :

— Nu te teme, fiul meu, că n-ai vărsat nimic din ale tale, ci tot străine.

Învățătură : Așa sînt și oamenii cei datornici, cînd plătesc datoriile le pare foarte rău, ca cum și-ar da și inima lor dintr-înșii.

Share on Twitter Share on Facebook