94 LEUL, ȘOARECELE ȘI VULPEA

Leul dormea intr-un loc ascuns, iar un șoarece trecînd pe deasupra lui, el se trezi și sări în sus ; dar o vulpe, văzîndu-l, rîse. Atunci leul zise cătră vulpe :

— Nu prea rîde tu, căci nu trebuie nici pe șoarece a-l defăima așa de tot.

Învățătură : Adevărat este că nu se cuvine a nu băga în samă pe cei mici și a nu socoti întîmplările lor, ca să nu fie uitați de tot, ci să-i ajutăm și să le folosim cît vom putea, căci și ei sînt fiii lui Dumnezeu celui sfînt.

Share on Twitter Share on Facebook