96 COPILUL ȘI SCORPIA

Un copil umbla prinzînd lăcuste care strică bucatele în țarine și din întîmplare dădu și peste o scorpie care-i zise :

— Copile, să nu te prea atingi de mine, că te voi face de vei lăsa și lăcustele cîte le-ai prins pînă acuma.

Învățătură : Cu omul cel rău să nu aibi amestec, nici să cumperi de la el, nici să-i vinzi, și nici să te atingi de dînsul vreodată.

Share on Twitter Share on Facebook