44 CORBUL ȘI ȘARPELE

Corbul flămînzise și văzînd un șarpe dormind la soare se repezi din zbor și-l apucă, iar șarpele iute se întoarse și-l mușcă ; și pe cînd corbul era aproape să moară, zicea:

— Vai, mie ! ce hrană nimerii ! Căci cu acel șarpe mă otrăvii și iată-mă-s acum că mor.

Învățătură : Așa sînt mulți oameni cînd nimeresc peste dobîndă și pentru nepriceperea lor își răpim capetele.

Share on Twitter Share on Facebook