45 PORUMBEII ȘI CIOARA

O cioară intrase odată într-un stol de porumbei și văzînd ea cum se hrănesc de bine porumbeii făcu ce făcu de îndată și se înălbi și ea și acuma mereu umbla și se hrănea împreună cu porumbeii, iar aceștia nu-i ziceau nimic, gîndind că și ea e porumbel ca și dînșii. Intr-o zi însă cioara se greși de croncăni o dată ca ciorile și atunci porumbeii, auzindu-o, o bătură și o alungară dintre ei.

Învățătură : Așa și unii oameni se întîmplă ca din prostie să ajungă la boierie, apoi nefiind neam bun, ei încep a se lăcomi și a se înălța cu firea ; după aceea peste puține zile piere cinstea și mărirea cea deșartă și vin iar la starea lor dintâi.

Share on Twitter Share on Facebook