43 HOŢII ȘI CUCOȘUL

Niște furi se duseră la o casă să fure și nu găsiră alt nimic fără numai un cucoș și-l luară ; iar cucoșul, văzînd că vor să-l taie, se rugă de furi, zicîndu-le :

— Lăsați-mă, că-s de folos tuturor oamenilor,că-i scol noaptea la lucru.

Iar hoții ziseră :

— Apoi pentru aceasta mai vîrtos te vom ucide, căci tu sculînd pe oameni la lucru, noi nu putem fura nimica.

Învățătură : Aceasta ne arată cum că oamenii de treabă sînt folositori oamenilor celor buni, iar celor răi le sînt spre pagubă.

Share on Twitter Share on Facebook