37 Gospodina, slujnicele și cucoșul

O gospodină, de cum auzea cîntatul cucoșului, își scula slujnicele din somn și le punea să toarcă lâna. Într-o noapte slujnicele se sfătuiră să omoare cocoșul, pentru că deștepta pe stăpîna lor prea de noapte, de le punea la lucru. Și după ce omorîră ele cucoșul, pățiră și mai rău, căci stăpîna lor acuma le scula la lucru mai dinainte de cîntatul cucoșului, zicînd cătră slujnice că vor fi cîntat cucoșii cine știe de cînd, și așa de multe ori le scula mult mai devreme, și numai rareori pe la miezul nopții.

Învățătură : Toate lucrurile ce se fac cu vicleșug și împotriva dreptății, mai totdeauna sînt pricina răutăților, adică : cine va gîndi altuia rău, neapărat îi va veni și lui osînda și răsplata de la Dumnezeu.

Share on Twitter Share on Facebook