Mîţași pila

O mâță, intrînd intr-o șatră țigănească, dete de o pilă și începu a o linge, și lingînd-o i se pili limba, care sîngera acum într-una. Iar mâței tot îi părea că e carne și tot lingea pila înainte ; apoi când fu mai pe urmă, pricepu că nu e carne, dar acunî limba i se rosese mai de tot.

Învățăt u : Așa sînt și cei mai mulți oameni care se sfădesc și se pricesc cu toată lumea, trăind tot împotrivă cu toți; ei gîndesc că-și folosesc ceva și nu cunosc că mai multă nevoie și mai mare răutate își fac asupra lor înșiși.

Share on Twitter Share on Facebook