31 Leul și broasca

Leul auzi orăcăitul unei broaște care țipa foarte tare și crezînd, după vuietul mare ce-l făcea, că-i glasul vreunei alte dihănii mai mari decît broasca, se întoarse înspre partea de unde venea glasul acela și căutînd cu de-amănunțelul o găsi, apoi o călcă cu piciorul de o turti.

Învățătură: Nu trebuie să ne speriem de fiece lucru ce auzim, pînă nu vedem cu ochii noștri de e adevărat.

Share on Twitter Share on Facebook