87 LUPUL ȘI BABA

Un lup flămînzise și umblînd după hrană auzi un copil plîngînd. Și o babă îi tot zicea :

— Nu mai plînge, că acuși vine lupul și te dau lui de te mînîncă.

Lupul auzind aceasta îi păru că baba cu adevărat i-l va da și stătu pe acolo multă vreme aștep-tînd. Apoi mai într-un tîrziu auzi iarăși pe babă desmierdînd copilul zicîndu-i :

— Dragul mătușii, de va veni lupul acuma, îl vom prinde și-l vom bate !

Iar lupul dacă auzi așa, plecă zicînd în sine : „într-acest loc acuma zic una și peste un ceas fac alta“.

Învățătură : Așa sînt și unii oameni, una zic și alta fac, iar de făgăduiesc ceva, o fac numai de fală și ca să ațîțe bucuria cuiva, dar din mîni nu dau nimic, și aceasta se chiamă scumpete și este păcat împotriva milosteniei.

Share on Twitter Share on Facebook