ŢAPUL ȘI LUPUL

Un țap sta sus într-un vîrf de stîncă și văzu un lup trecînd pe acolo și începu a-l ocări ; iar lupul se întoarse spre el și-i zise :

— Mă ! nu tu mă ocărăști, ci locul pe care stai tu.

Învățătură : Aceasta ne arată că de multe ori vremea și locul semețesc pe cei mai mici, de fac rușine celor mai mari și-i ocărăsc precum le este voia.

Share on Twitter Share on Facebook