25 Mîţa și șoarecii

Într-o casă în care erau mulți șoareci și șobolani se înnădise o mîță care mergea acolo în toate zilele și-i vina într-una. De la o vreme, văzînd șoarecii că numărul lor se tot împuținează, ziseră între dînșii :

— Fraților, nu trebuie să mai ieșim de prin găurile noastre, că de vom mai ieși, toți vom pieri, iar de nu, vom avea liniște și vom scăpa.

Atunci pisica, nemaivăzînd nici un șoarece ieșind din găuri, se gîndi că ce-ar face ca să-i poată scoate, și socoti că era bine să se prefacă că cade de la un loc înalt și să se lungească pe pâmînt ca și cum ar fi moartă. Și chiar așa făcînd, un șoarece se uita la dînsa dintr-o gaură, și văzînd-o astfel lungită, îi zise :

— O, jupîneasă mîță ! De ți-aș vedea pîntecele umflat ca o tobă, tot nu mă voi apropia de tine.

Învățătură : Așa fac oamenii cei înțelepți, cînd știu că cineva i-a amăgit o dată în vreun chip oarecare, altă dată nu-i mai poate înșela, măcar de-ar întrebuința mii de meșteșuguri, căci ei atunci mai tare se păzesc și se feresc.

Share on Twitter Share on Facebook