24 Văduvă și găina

O văduvă avea o găină care în toată ziua îi oua cîte un ou. Socotind ea că de-i va da mai multă mîncare îi va face cîte două ouă, se ducea în toate zilele unde era găina închisă și-i dădea de mîncare peste măsură ; iar găina, dacă se îngrășă, părăsi ouatul.

Învățătură : Așa sînt și unii oameni ce au cîte ceva dobîndă și umblă s-o înmulțească fără voia lui Dumnezeu ; pierd și cită li se pare că au în mînile lor.

Share on Twitter Share on Facebook