Muștele și mierea

Într-o putinică cu miere se grămădise la mîncare o mulțime de muște ; dar iată că în curînd, lăcomia lor împingîndu-le tot mai in fund, toate se împlântară într-însa atît cu picioarele cât și cu aripile, de nu se mai puteau întoarce și încă mai puțin să zboare. Atunci văzînd bietele muște că din pricina lăcomiei lor au să piară, ziseră :

— Vai de noi, păcătoase ce sîntem, iată că pentru o fărimiță de dulceață ce am mîncat, acuma pierim cu zile ! Vai! cât de lacome am fost!

Învățătură: Așa sînt și oamenii cei păcătoși, curvari, tâlhari și furi, pentru puțin lucru și pentru puțină hrană și dulceață își pierd zilele, și sufletul li se chinuiește în veci în munca iadului.

Share on Twitter Share on Facebook