89 MUȘCOIUL

Mușcoiul mînca tot orz de care se îngrășa foarte mult, apoi începu a se lăuda că tată-său n-a fost măgar, ci bidiviu, pentru că la toate lucrurile îi seamănă, fiind iute, ager și altele ; iar stăpînul său, auzind astfel, îl scoase afară din coșar și se duse cu dînsul să-l îneureze împreună cu alți cai, dar iată «că-l întrecură toți, și el văzînd așa zise :

— Adevărat, acum zic și eu că tată-meu a fost măgar.

Învățătură : Dacă ajunge cineva la vreo boierie și se îmbogățește, trebuie să socotească din cine este și cum a fost și să-și aducă aminte că această lume nu are nici un lucru care să fie stătător, ci numai dreptatea și adevărul rămîn în veac, ca și înțelepciunea.

Share on Twitter Share on Facebook