90 TRIMBIŢAȘUL ȘI OSTAȘII

Un trîmbițaș fu prins în război de cătră dușman și se ruga ostașilor zicînd :

— O, voi vitejilor, nu mă omorîți, căci nici eu nu omor pe nimeni, ci numai cînt cu această trîmbiță.

Iar ostașii răspunseră zicînd :

— Pentru aceea trebuie să mori, căci cîntecul tău îndeamnă pe dușmanii noștri de se pornesc asupra noastră și întărită toate încăierările, așa încît ne omorîm unii pe alții.

Învățătură : De aici vedem că mai vinovați sînt aceia care îndeamnă spre rău și fac pe alții de se ceartă și se bat pînă la moarte, decît acei ce fac râul, căci focul nu s-aprinde pînă nu-l ațîță cineva.

Share on Twitter Share on Facebook