40 Ţapul și lupul

Țapul rămăsese de turmă, iar un lup se luă după dînsul și-l alungă departe de turmă. Cînd țapul văzu că-l ajunge lupul, se întoarse cătră dînsul și-i zise :

— Lupe, eu văd bine că astăzi am să-ți fiu ție de mîncare, dar ca să nu mor cu inima scîrbită, zi-mi un cîntec, să joc.

Deci lupul începu a urla cum îi este obiceiul; țapul începu a juca cu tropot ; iar cînii de la turmă, auzind urletul lupului, îndată alergară și izgoniră dihania de lingă țap. Apoi după ce lupul se depărtă de țap zise :

— După dreptate pății eu astăzi aceasta, căci fiind bucătar, vrui să mă fac lăutar.

Învățătură : Așa este și cu cel ce nu se ține de meșteșugul lui ce l-a învățat de la părinți sau de la dascălul său, ci se apucă de niște lucruri ce nu le știe purta, căzînd astfel în niște încurcături și prostii de ajunge și de rîsul oamenilor.

Share on Twitter Share on Facebook