84 OMUL Șl GĂINA

Un om avea o găină care-i făcea ouă de aur și socotind el că într-însa va fi mult aur, o spintecă și găsi tot așa ca și la alte găini ; deci vrînd să găsească avuție multă deodată, pierdu și pe acea puțină ce o avea.

Învățătură : Așa sînt oamenii care nu mulțămesc lui Dumnezeu de puținul ce au ; pentru lăcomia lor pierd și ce au în mină.

Share on Twitter Share on Facebook