83 VIERMELE ȘI VULPEA

Viermele ieșise din pămînt și zicea cătră alte ji-I gănii că el este doctor și că tămăduiește toate boa-! lele ; iar o vulpe îi zise :

— Dar de ce zici du că vindeci pe alții, fiind- fc olog și moale ? Pentru ce nu te tămăduiești întâi pe tine, ca să nu te chinuiești astfel ?

Învățătură : Așa și unii oameni, după ce sunt nevoiași și păcătoși de trăiesc ca vai de capul lor, apoi mai voiesc să ajute și pe alții, negândindu-se că nu se pot ajuta nici pe dînșii.

Share on Twitter Share on Facebook