23 Vînatorii și castorul

Castorul este un animal cu patru picioare și locuiește în apă. Doctorii spun cum că boașele castorului sînt de multe leacuri bune, și de aceea vînătorii îi gonesc mai mult pentru boașele lor ; deci castorii, cunoscînd lucrul acesta, își apucă singuri cu dinții boașele și le leapădă ca să le găsească vînătorii și să le ia, lăsîndu-i pe ei cu viață.

Învățătură : Așa fac oamenii cei înțelepți pentru mîntuirea sufletelor lor și pentru viața lor. Ca să scape de primejdii de moarte, nu le este jale, nici le pare rău de toată avuția lor, numai ca să scape din mînile tâlharilor și ale vrăjmașilor și să-și mîntuiască sufletele de la moarte.

Share on Twitter Share on Facebook