41 Racul și vulpea

Racul ieșise din apă și păștea pe marginea iazului prin iarbă, însă o vulpe umblînd pe acolo după hrană dete peste rac și-l înfășcă, iar el văzîndu-și pieirea zise :

— Cu dreptate e să pătimesc aceasta și eu și toți cîți vor face ca mine, căci fiind stridie de mare vrui să pasc ca dobitoacele.

Învățătură: Așa sînt și oamenii, ce-și schimbă felul și firea — cad la mai mari nevoi și adeseori se și primejduiesc.

Share on Twitter Share on Facebook