Hronicul româno-moldo-vlahilor

Dimitrie Cantemir

Întăi pre limba Lătiniască izvodit, iară acum pre limba Româniască scos cu truda și ostenința lui

Dimitrie Cantemir

Voievodul și de moșie domn a Moldovii și a Svintei Rossieștii Împărății Kniadz

În Sanct Petersburg
annul [7225] 1717

Share on Twitter Share on Facebook