Apostolul

Văzduhul îl despică iarăși sinistrul țipăt de aramă,

Pe câmpul blestematei Pajuri un proaspăt regiment se cheamă.

Din oceanul plin de lacrimi și din pădurea de blesteme,

Din patima întunecată ce urlă, chiote și geme,

Din plânsul românesc ce-aude nemilostivul cer de vară,

Se smulge mândră și-nghețată cântarea aspră de fanfară,

Poruncitoare și semețe, străine goarne prind să sune:

Spre dumnezeul rece-al morții trimit străină rugăciune...

Se toarce tainic umbra morții din joc de raze diafane:

Cu frunțile încovoiate ascultă tristele cătane.

Prin rânduri a trecut fiorul și peste capete se duce,

Cutremurată și învinsă întreagă oastea-și face cruce.

Doar unul singur stă la colțu-i cu cuget îndrăzneț spre soare,

Pe față are scrisă toată durerea lui fulgerătoare,

Îl arde flacăra aprinsă din visul nopților de trudă,

Și-nțelegând că-n clipa asta s-a isprăvit povestea crudă,

El nemișcat străpunge cerul cu ochiul lui de Prometeu

Și murmură încet în barbă: „Ardealul n-are Dumnezeu”.

Share on Twitter Share on Facebook