Stejarul

Pe vârf de deal, în largul de zăpadă,

Bătrân stingher, stejarul e de pază,

Sub bolta lui vin corbii de s-așază

Când umbrele-nserării prind să cadă.

Jur-împrejur e gol, e frig, e groază...

Ș-a lupilor flămândă serenadă,

Din când în când, în noaptea-i dă dovadă

Că-n depărtare ura mai veghează.

El, mut și blând, stă fără să se-ncline,

Acolo unde-n vifor și urgie

Blestemul rădăcinilor îl ține...

Cu împăcare înfruntând povara,

Înfășurat în vechea lui mândrie,

E neclintit: visează primăvara...

Share on Twitter Share on Facebook