Share on Twitter Share on Facebook

Dulcamara

E bun de orice rău

Arcanul, leacul meu,

Licoarea extrafină,

Ambrozia divină:

Lixirul eminent,

Lixir omnipotent!

Cum bei, îți ia cu mâna,

Căci el este fântâna,

Sorgintea ș-a vieții,

Sorgintea tinereții.

Ș-apoi... ș-a frumuseții...

Compratelo, compratelo,

Că, iată-mă, mă duc.

E bun de orice rău

Arcanul leacul meu:

Și friguri,

Și lângoare,

Și tifos,

Și holeră,

Și oftică,

Și ciumă,

Cum bei, îți ia cu mâna.

Lepră,

Chelie,

Virus

Și râie,

Scrofuli,

Rahit,

Spasme

Și asme,

Revme,

Podalgă,

Lovă,

Scorbut,

Toate le spală.

Toate le stinge:

Marea virtute-a leacului meu.

Cum bei, îți ia cu mâna,

Căci el este fântâna...

Toate le spală,

Toate le stinge:

Și bătrânețea,

Și gârbovia,

Și căruntețea,

Și chiar orbia,

Și zbârcitura,

Și știrbitura,

Și ignoranța,

Și nebunia!

O, mare virtute-a leacului meu!

Părul negrește,

Pielea albește

Și rumenește!...

Dinții... -ntărește.

Dă și avere,

Oricât ai cere,

Chiverniseală

Fără tocmeală;

Pe șarlatanul

Face om mare,

Pe calpuzanul —

Om de onoare,

Pe ucigașul —

Diregător,

Pe fur de frunte —

Judecător.

Pe sceleratul

Reîntregește,

Pe cotoroanța

Întinerește!...

Glorie mare

Leacului meu!!!

Cum bei, îți ia cu mâna,

Căci el este fântâna,

Sorgintea tinereții,

Sorgintea frumuseții,

Mehenghiul de candoare,

Patentă de onoare,

Patentă de martir,

Divinul meu lixir!

Glorie mare leacului meu!!!

Cum bei, ești patriot,

Al Bruților nepot,

Celebru liberal,

O dată năciunal;

Celebru, celebrissim,

Arhipatriotissim,

Și membru doctorissim

FRĂȚIEI MEDICALE!

O! marea ta minune, ce nu se poate spune,

De leac omnipotent!!!

Licoare extrafină!

Ambrozie divină!

Al cerului agent!

Lixir omnipotent!

Compratelo, compratelo,

Că, iată-mă, mă duc!

1860