Share on Twitter Share on Facebook

Lazar

Părerea mea o poți ști...

Vezi cine este vrăjmașul, și gândește cum pot fi:

Prădătorul țării mele, ucigaș tatălui meu,

Gonitorul casei noastre, gonitor de Dumnezeu,

Răpitor al sorii mele, de altare destructor,

Păgân vărsător de sânge, al lumii pustiitor.

Condițiile-i sunt lege și protecția lui, jug.

Iar pacea... o preparare de nelegiuiri ce-i fug.

Încă văz rana fatală a tatălui meu jertfit,

Înc-auz țipăt de sânge norodului îngrozit;

Orașele-mi în vâlvoare încă le văz a luci,

Câmpul încă-ncheagă sânge ce nu-l poate înghiți.

Și a sori-mei rușine în lanțul lui a o ști?...

Și răzbunarea mă-mpinge și pe dâns-a o jertfi.

S-o știu moartă e un balsam l-al meu suflet sfâșiat.

Nu, Doamne, cu hotărâre, între noi nu e tractat.

Voi să zbor cu moartea-n mână prin mijlocul celor morți,

Să văd tabăra-i aprinsă d-ale răzbunării torți;

Ardă și-nsăși a mea țară, piară tot norodul meu,

Ca un strigoi după dânșii, răzbunând, să rămân eu,

Să omor pe ucigașul și iarăși să-l mai omor,

Să-l sugrum, să-l sparg, să-l sfâșii, de răzbunare să mor.

1867