III Jocul într-a lui

Acesta se joacă numai în doi. Giolul, care se pune, este numai de un arșic de fiecare, care se pune de obicei pe muche, sici ori bei. În rînd, la o depărtare unul de altul, ca de o palmă domnească.

Se duc amîndoi copiii la o depărtare de arșice, cît se învoiesc ei, și de acolo se lasă fiecare. Se zice că se lasă, dîndu-și ichiul cătră arșice, ca să se oprească cît poate mai aproape.

Cel ce este mai aproape dă ca să lovească unul din cele două arșice ce alcătuiesc giolurile. Dacă lovește le lasă locului, și ichiu și arșic, ca să vază amîndoi copiii cum au căzut. Dacă a căzut unul din acestea om și altul gaură, le ia și dă în celălalt arșic. De nu, dă și soțul de joc; și tot așa, pînă ce se ia de jos amîndouă arșicele; apoi pune alte gioale și urmează jocul.

Share on Twitter Share on Facebook