III. Ineluș învîrtecuș

Acesta iarna se joacă.

Oricîți copii, băieți și fete, dar mai ales fete, se adună la un loc, și după ce zic una din formulele ce se văd la jocul de-a ascunsele, se alege cine are să se facă.

Cel ce se face pune capul în poala unuia dintre copii, care se și numește căpetenia lor. Prin împregiurul lui se adună toți ceilalți copii, și fiecare pune cîte un deget pe capul celui ce se face.

Căpetenia cu un degetar în mînă, ori altceva tot așa de mic ca degetarul, își ocolește mîna pe deasupra degetelor copiilor, și o lasă pe al unuia dintre ei, zicînd:

— Ineluș Învîrtecuș,

Pe al cui deget am pus?

Copilul cel ce se face trebuie să răspunză:

— Pe al cutăruia.

Dacă ghicește, se scoală și se pune în locu-i cel ghicit, de nu, jocul urmează pînă ce ghicește.

Astfel se joacă pînă li se urăște, și ori încep alt joc, ori își văd de păpuși.

Share on Twitter Share on Facebook