II

Prin frunze ascunsă albește pe vale

În lume ce caut și ce-am căutat?

De mine mi-e jale, de alții mi-e jale...

Oh! grangur de aur cu viers neuitat! 

Albește pe vale prin frunze ascunsă

Izvorul ei curge de zori sărutat, 

Dar e a mea soartă la culme ajunsă...

Oh! tainică mierlă cu râs neuitat! 

              Fântâna sub frunze albește ascunsă.

Share on Twitter Share on Facebook