III

Părul meu aprins de soare este tot o scânteiere...

Caldul sânge prin artere năvălește, întețit...

Pentru calul strâns în pulpe sunt sălbatică durere. 

De-o năprasnică putere mă resimt însuflețit...

Pe potrivnica fecioară aș turba-o sub plăcere,

Și dușmanul, dintr-o dată, l-aș înfige sub cuțit. 

Pe-armăsarul meu de stepă, ca nălucă orbitoare,

Trec, vârtej de aur roșu, de nisip înfășurat,

Și când luna stoarce lapte peste iarba șoptitoare, 

    Stele clare priveghează cortul meu nemăsurat.

Share on Twitter Share on Facebook