Rimele cântă pe harpă

Rimele cântă pe harpă: — ușor un zbor se zvonește

De paseri albe ce freamătă, — și dimineața domnește.

Ulmul, salcâmul și plopul se auresc... — Își șoptesc, 

    — se iubesc. 

Rimele cântă pe harpă: limpede curge izvorul,

Blondă e toată idila, blond e pe vale păstorul...

O! dimineață! O! viață! Sufletul ce se avântă cântă.

Sufletul ce se avântă cântă cu frunză, cu apă, 

Și cu parfumul din floare de închisoare se scapă,

Urcă, esență divină deplină, și pur s-absoarbe-n azur.

Share on Twitter Share on Facebook