Către martirii români din 1848-1849

Dormiți în pace, umbre, martirii românimei, 

Ce-ați îngrășat pământul cu sânge de eroi!

Bătrâni cărunți cu vază, voi floarea tinerimei,

Ce-n lupte sângeroase căzând, v-ați rupt de noi!

Pământul ne desparte, iar cerul ne unește 

În patria cea sfântă, egală pentru toți,  

Acolo nedreptatea și ura nu răzbește,

Nu cumperi cu vieața pământul de trei coți.

Voi v-ati plinit chemarea și sânta datorință, 

Când pentru-a Patrii bine cu glorii v-ați luptat! 

Păstrând viitorimei modelul de credință, 

Ce Patria ni-l cere ș-augustul împărat!

A voastre brave fapte sunt scrise-n istorie, 

Iar dulcea suvenire în inimi de roman! 

Mihalțul, Luna, Bradul, au dat dovadă vie, 

Că nu e laș românul, nu fuge de dușman!

Un Iancu, un Buteanu, un Dobra ș-alți o sută 

Vor sta pururea față cu orișice eroi,

Și până când națiunea română-i prevăzută 

Cu stâlpi așa gigantici, nu-i pasă de nevoi!

Uniți-vă cu Mircea, voi umbre glorioase, 

Al cărui nume-însuflă respect și la păgân, 

Precum a lui bravure și fapte generoase 

Fac sacră suvenirea-i la fiece român!

Uniți-vă cu Ștefan, principele cel mare 

Ce-l recunoaște întreaga Europa de erou, 

Supt care românimea scăpată d-apăsare, 

Putea cu drept să zică, c-a re-nviat de nou!

Sau cu Mihai eroul și cu Ioan Corvinul, 

Genii românimei d-a căror rari numiri 

Ce luce-n Istorie întocma ca rubinul, 

Și astăzi se înfioară a turcilor oștiri!

Nu plângeți mame, fiii, căci ei ne-au scos din moarte 

Onoarea, existința, tezaurul mai frumos;

Prin sângele lor sacru s-a șters tirana soarte, 

S-a stins pentru pururea suspinul dureros,

Surori, nu plângeți frații, căci ei vă liberară 

De turmele rebele, al căror scop au fost:

Să taie tot, să arză, cu furie tătară,

La prunci, femei, fetițe, să nu dea adăpost.

Copile rușinoase, voi plângeti cu durere 

Pre-amanții, cari în lupte cu glorii au căzut! 

Dar nu știți, că-a lor inimi juraseră-n tăcere, 

A fi eroi prin moarte, iar nu sclavi, ca-n trecut!

Dormiți, dormiți în pace, voinici feciori de munte, 

Subțiri și-nalți ca bradul, cu brațe de eroi, 

Dedați din tinerețe a merge tot în frunte,

A nu ști de pericul, de moarte și nevoi!

Iar voi, plăntuțe crude, ce-acum pășiți în lume, 

Păstrați cu reverință acest act omenos,

Săpând profund în inimi al bravilor frați nume, 

Ce sângele-și vărsară în câmpul glorios!

1850

Share on Twitter Share on Facebook