Share on Twitter Share on Facebook

Cântece și plângeri

ediție îngrijită de Gh. Sion, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1852