Sistemul sau întocmirea religiei muhamedane

Dimitrie Cantemir

S-A TIPĂRIT DIN PORUNCA MAIESTÂŢII-SALE

PETRU CEL MARE

ÎMPĂRAT ŞI AUTOCRAT AL ÎNTREGII RUSII

ÎN TIPOGRAFIA ÎMPĂRĂTESCULUI

SANKTPITERBURH

în anul 1722, decembrie în 22 de zile

LUI PETRU CEL MARE

preaaugustul autocrator al sfinţitului Imperiu rus,

preaviteazul apărător al credinţei ortodoxe, împăratul

preaevlavios, preabunul părinte al patriei, prigonitorul

faptelor rele, semănătorul virtuţii, al ştiinţelor

liberale şi al artelor, primul autor al eternei

glorii a popoarelor slave, marele cneaz, biruitorul,

ridicătorul celor căzuţi, cel ce a mărit şi întins

imperiul, prevăzătorul întemeietor al ordinului Sfîntului

apostol Andrei şi cavaler preavrednic al altor

ordine, supremul hiliarh al regimentului Preobrajemski,

Marte al ambelor armate şi arhistrateg generalisim,

pneaputernicul Neptun al tuturor mărilor,

viceamiral al flotei ruse din cele patru mări, amiral

de onoare al flotelor engleză, olandeză şi daneză etc.,

etc., etc., domnul şi poruncitorul său preamilostiv

şi preablînd,

Share on Twitter Share on Facebook