Share on Twitter Share on Facebook

Versuri

Textul ediției de față este reprodus după: Miron Costin. Opere, vol I-II. Ediție critică îngrijită de P. P. Panaitescu. Colecția "Scriitori români". Editura pentru literatură, București, 1965