Din Molităvnic de-nțăles

Dosoftei

[Stihuri la Cuminecătură]

Share on Twitter Share on Facebook