Carinus

Mór Jókai

Historiai Novella

*

A nagyenyedi két fűzfa

BESZÉLY.

 

IRTA

JÓKAI MÓR.

TIZEDIK KIADÁS.

 

 

 

BUDAPEST.

FRANKLIN-TÁRSULAT

MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

1915.

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.

Share on Twitter Share on Facebook