Capitolul V.

ŞTEFAN-VOIEVOD ÎNCEPE A SE MIŞCA, IN VREME CE MAHOMET-SULTAN VINE LA DUNĂRE ŞI ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ CU RĂZBOI ÎMPOTRIVA LUI ŢEPEŞ-VODĂ. CUM, DUPĂ HOTIN, S-A DOBÂNDIT CHILIA ŞI CUM A FOST RĂZBOIUL CU MATIAŞ CORVIN, CRAIUL UNGURESC.

Share on Twitter Share on Facebook