Capitolul VI.

SOLIE LA VILNA. VORBE INTRE MĂRIA SA ŞTEFAN-VODĂ ŞI COCONUL SAU ALEXĂNDREL. PLINIREA PEDEPSEI UNUI UCIGAŞ DE DOMN ŞI FRATE. DESPRE NĂVĂLIREA TĂTARILOR DE LA VOLGA ŞI DESPRE SFINŢIREA PUTNEI. DESPRE UN CUTREMUR CARE A FOST ÎN ANUL AL PAISPREZECELEA AL DOMNIEI LUI ŞTEFAN-VOIEVOD.

Share on Twitter Share on Facebook