Sceptrul lui Decebal

Gligor Hașa

Astfel se înjghebă în Dacia o nouă făptură, de fire romană prin minte şi dacă prin nemaipomenita ei energie, care păstră trăsăturile ei caracteristice, cu toată năpustirea unor roiuri nesfârşite de neamuri străine.

A. D. XENOPOL, Istoria Românilor, Ediţia a IV-a

Share on Twitter Share on Facebook