Share on Twitter Share on Facebook

Cărticica șefului de cuib

Legiunea este o Organizație întemeiată pe ordine și disciplină. 

Legiunea e călăuzită de un naționalism curat, izvorât din nemărginita dragoste de Neam și Țară. 

Legiunea vrea să trezească la luptă toate energiile creatoare ale Neamului. 

Legiunea apără altarele Bisericii pe care dușmanii vor să ni le dărâme. 

Legiunea îngenunche înaintea crucilor vitejilor și mucenicilor Neamului. 

Legiunea stă scut neclintit în jurul Tronului, din care voevozi și regi s-au jertfit pentru apărarea și înălțarea Patriei. 

Legiunea vrea să clădească din suflete tari și brațe vânjoase o Țară puternică, o Românie nouă.