Letopisețul Țării Moldovei

Miron Costin

LETOPISEȚUL ȚĂRÎI MOLDOVEI DE LA AARON-VODĂ ÎNCOACE, DE UNDE ESTE PĂRĂSIT DE URÉCHE VORNICUL DE ȚARA DE GIOS, SCOS DE MIRON COSTIN VORNICUL DE ȚARA DE GIOS ÎN ORAȘ ÎN IAȘI, ÎN ANUL DE LA ZIDIREA LUMIEI 7183, IARĂ DE LA NAȘTEREA MÎNTUITORULUI LUMII, LUI IISUS HRISTOS, 1675 MESEȚA... DNI

Istoricii, adecă scriitorii de cursul anilor acestor părți, carii pomenesc de descălecatul cel dentâiu a țărîi noastre și Țărîi Muntenești:

Bonfin, mare istoric, de Dachia, sau Dația — latin.

Dion, la viața lui Traian-împăratul — latin.

Topeltin, ungur; iară pre acești doi au urmat.

Acește au scris de Dachia, cum au descălecatu-oă Traian, împăratul Rîmului, în anii de la Hristos 1202, pre socoteala vrémilor, cu rîmlénii.

Istoricii leșești carii au scris și lucrurile domniilor Moldovei:

Crorner au scris latinește, Dlugoș latinește, Stricovschîi litfan, leșește, Piasețschîi, vlădicul de Premislia, latinește.

Istoricii leșești pre carii au urmat răpăosatul Ureche vornicul:

Bîlschîi, Martin Pașkovschîi. Acești doi au scris leșește.

Și aceste încă dzic că moldovenii sint den rîmléni. Iară de descălecatul cel dentăi n-au știut că léșii mai apoi den împărăția lui Traian sint veniți în ceste părți.

Share on Twitter Share on Facebook