Igy is történhetik

Ady Endre

 

NOVELLÁK

 

 

A NYUGAT KIADÁSA

BUDAPEST 1910

A cimlapot Falus Elek rajzolta.

„Jókai“ könyvnyomdai műintézet Budapest, Thököly-ut 28.

Share on Twitter Share on Facebook